SUUNNITTELUKYMPPI OY
Luettelo SUUNNITTELUKYMPPI OY:n tärkeimmistä projekteista
       
Vuosi Tilaaja Projekti  

2011 Liikennevirasto DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2011 Helsingin satama Länsisataman liikennelaskenta
2010 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2009 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2009 Helsingin satama Vuosaaren satamakeskuksen liikennelaskenta
2008 Kauniainen Liikennelaskenta
2008 Kauniaisten kaupunki Kauniaisten läpiajoliikennetutkimus
2008 Helsingin satama Tavarasatamien liikennelaskenta
2008 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2007 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2006 Kauniainen Liikennelaskenta
2006 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2005 YTV Matka-aikatutkimus 2005
2004 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2003 VR Matkustajahaastattelu lähijunissa 2003
2003 YTV Matka-aikatutkimus 2003
2003 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2002 YTV Pääkaupunkiseudun rajan ylittävien linja-automatkustajien laskenta
2002 LVM Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin informaatiopalvelut
2002 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisterin pääkäyttäjän tehtävät
2001 YTV Kehä II jälkeen -tutkimuksen matkustajalaskennat
2001 YTV Matka-aikatutkimus 2001
2001 Helsingin KSV Ajantasaisen pysäköintiopastuksen tutkimus
2000 LVM DigiStop Pysäkkitietorekisteri
2000 Varsinais-Suomen liitto Iniön, Velkuan, Pensarin ja Hiittisten liikennekokonaisuuksien suunnittelu
2000 Helsingin pelastuslaitos Kluuvin huoltotunnelin liikennetutkimus
2000 TEKES Tieliikenteen ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden hyödyt ja kustannukset
1999 VIATEK Haastattelututkimus kauppakeskus Jumbossa
1999 Tiehallinto/Hlp Kuorma-autoliikenteen sujuvuustutkimus ajopiirturikiekkojen avulla
1999 Tilastokeskus Eurostatin infratilasto (DG XVIn alueellinen liikenneinfrastruktuuriprojekti)
1998 Tiehallinto/Htl Linja-autoliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen talviolosuhteissa
1998 Kauniaisten kaupunki Kauniaisten läpiajoliikennetutkimus
1997 Tiehallinto/Hlp Kuorma-autoliikenteen sujuvuustutkimus ajopiirturikiekkojen avulla
1997 Tiehallinto/Hlp Kevyen liikenteen haastattelututkimus
1997 MOBILE Suomen Tieliikenneklusteri
1996 Teknillisten Tieteiden Akatemiat Euro CASE raportin käännöstyö
1996 Tiehallinto/Kk Tie- ja liikenneolot/Sujuvuusmittarit
1996 Helsingin pelastuslaitos Kluuvin huoltotunnelin liikennetutkimus toukokuussa ja lokakuussa 1996
1995 MOBILE Kaupunkiliikenteen päästöjen arviointi
1995 Tiehallinto/Suunnittelukolmio YVA/pakokaasuhaitat / Vt4 Iin kohdalla
1993 Tiehallinto/St Energiankulutus ja pakokaasupäästöt
1993 Teknillisten Tieteiden Akatemiat Yhteiskuntatalous liikenneinvestointien perusteena
1992 Espoon kaupunki Tapiolan pysäköintitutkimus
1991 Tiehallinto/Neste Oy Päätieverkon vaikutukset energiankulutukseen ja pakokaasupäästöihin
1991 Tiehallinto/Sts Tienpidon välilliset hyödyt
1991 Tiehallinto/Sts Profiili tielläliikkujista
1991 Tiehallinto/Stk Ympäristönäkökohtien vaikutus liikenne-ennusteisiin
1991 Viatek/LVM Lentoliikennetutkimus
1990 YTV Matka-aikatutkimus 1990
1990 Espoon kaupunki Liikennelaskenta 1990
1990 Sipoon kunta Henkilöjunaliikennetutkimus
1989 Viatek/Helsingin kaupunki Helsingin keskustan jalankulkututkimus

© SUUNNITTELUKYMPPI OY/Administration/Päivitetty 21.5.2009/AJ

(Jos olet kiinnostunut historiasta, löydät vanhempia projekteja tästä, )